AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Lomíček, Jan

Untitled Document

Mgr. Jan Lomíček vyštudoval špecializáciu hospodárske a sociálne dejiny na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (Mgr. 2008). V magisterskom štúdiu sa začal venovať problematike sovietskej propagandy v medzivojnovom Československu, v ktorej pokračuje aj v doktorandskom štúdiu. Je členom Centra pro studium populární kultury.
PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.