AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Rákosník, Jakub

Untitled Document

Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. (1977) pôsobí na Ústave sociálnych a hospodárskych dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity a na Univerzite Jána Amosa Komenského v Prahe. Špecializuje sa na moderné sociálne dejiny a teóriu historiografie. Publikoval desiatky štúdií doma aj v zahraničí. Monografie: Odvrácená tvář meziválečné prosperity (Praha 2008); Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v Československu 1945–1960 (Praha 2010); Kapitalismus na kolenou: Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929–1934 (spoluautor Jiří Noha, Praha 2012).
PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.