AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Urban, Jiří

Untitled Document

Mgr. Jiří Urban, Ph.D. (1981) je absolventem magisterského studia soudobých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice, kde rovněž završil postgraduální doktorské studium historie. Od roku 2005 se zabývá regionálním výzkumem československého venkova. Je autorem knihy Venkov pod kolektivizační knutou: okolnosti exemplárního „kulackého" procesu (Vyšehrad 2010) a spoluautorem tří dalších knih zaměřených na komunistickou a agrární historii Československa. Napsal řadu studií zaměřených na různá témata týkající se života v komunistickém Československu, v posledních letech se často soustředí na fenomén odporu proti násilně prosazované kolektivizaci. Od roku 2009 je zaměstnán v Praze jako vědecký pracovník Ústavu pro studium totalitních režimů, zároveň přednáší pro studenty oboru Soudobé dějiny na Filozofické fakultě Univerzity Pardubice.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/01 (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.