AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Novotný, Lukáš

Untitled Document

Dr. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. Katedra politologie, Filozofická fakulta UJEP Ústí nad Labem. Absolvent oboru bohemistika a germanistika na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni a oboru politologie, sociologie a interkulturní germanistika na Fakultě kulturních věd Univerzity Bayreuth. Specializuje se na politiku a sociální vývoj v německy mluvících zemích a na česko-německé vztahy.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/01 (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.