AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kovács , József Ö.

Untitled Document

Prof. József Ö. Kovács je profesorom histórie na Katolíckej univerzite Pétra Pázmányho v Budapešti. Súčasne pracuje ako vedúci poradca vo Výskumnom centre pre humanitné vedy Historického ústavu Maďarskej akadémie vied. Vo svojom výskume sa zameriava na dejiny vidieckej spoločnosti a obdobie komunistickej vlády v Maďarsku.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/01 (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.