AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Popelková, Katarína

Untitled Document

PhDr. Katarína Popelková, CSc. (nar. 1965) etnologička, samostatná vedecká pracovníčka Ústavu etnológie SAV v Bratislave. Absolvovala odbor národopis na Katedre etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1987, odkedy pracuje v Ústave etnológie SAV. Jej bádateľský záujem sa v súčasnosti sústreďuje na štúdium spoločnosti Slovenska prostredníctvom etnografického skúmania podôb a funkcií sviatkov. Venuje sa predovšetkým mestským sviatkom a sviatkovému zákonodarstvu v Slovenskej republike z hľadiska úloh, ktoré sviatky plnia ako politický nástroj. Ďalšími jej odbornými témami sú transformačné procesy v postsocialistickom mestskom vinohradníctve, kultúrne a ekonomické aspekty regionálneho rozvoja, problematika etnických stereotypov, dejín etnológie a urbánneho štúdia v etnológii. Je autorkou vyše štyroch desiatok vedeckých štúdií, autorkou vedeckej monografie a spoluautorkou devätnástich vedeckých a odborných monografií.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.