AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Slavkovský, Peter

Untitled Document

PhDr. Peter Slavkovský, DrSc., emeritný vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV. Predmetom jeho vedeckého záujmu bola tradičná agrárna kultúra a predindustriálne spôsoby dopravy, ich prírodné, historické a hospodársko-sociálne kontexty, zahraniční Slováci a dejiny etnografie. Okrem desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov je autorom monografií: Roľník a jeho práca. Tradície poľnohospodárskej výroby slovenského ľudu (1989), Etnograficky atlas Slovenska (1990, redaktor, spoluautor), Encyklopédia ľudovej kultúry Slovenska 1., 2. (1995, vedúci autorského kolektívu), Tradičná agrárna kultúra Slovenska. Pestovanie poľnohospodárskych plodín – regionálne a technologické aspekty (1998), Slovensko. Európske kontexty ľudovej kultúry (2000, spoluautor), Agrárna kultúra Slovenska – premeny v čase (2002), Atlas tradičnej kultúry slovenských menšín v strednej a južnej Európe (2006, spoluautor), Svet na odchode. Tradičná agrárna kultúra Slovákov v strednej a južnej Európe (2009), Svet roľníka. Agrárna kultúra Slovenska ako predmet etnografického výskumu (2011), Slovenská etnografia (2012), Slovenský roľník – pramene k štúdiu spôsobu života (2013), S nošou za industrializáciou krajiny. Tradičné podoby dopravy na slovenskom vidieku (2014).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/01 (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.