AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Hlavová, Viera

Untitled Document

PhDr. Viera Hlavová, CSc. (1951), vyštudovala Filozofickú fakultu UK v Bratislave, odbor pedagogika – história. V roku 1984 obhájila kandidátsku prácu na tému kolektivizácie slovenského poľnohospodárstva a získala titul kandidátky historických vied. Do 1. januára 2016 pracovala ako samostatná vedecká pracovníčka v Historickom ústave SAV v Bratislave.
Zaoberá sa novodobými dejinami Slovenska s dôrazom na obdobie po druhej svetovej vojne a na agrárny vývoj na slovenskom vidieku v 50. rokoch 20. storočia. Je autorkou monografie Kulak – triedny nepriateľ. Dedinský boháč v kontexte kolektivizácie na Slovensku 1949 – 1960 (2010), spoluautorkou práce Kapitoly z dejín sociálnodemokratického hnutia na Slovensku (1996), publikácie Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989 (2001) a chronologického prehľadu slovenských dejín od najstarších čias do súčasnosti Dejiny Slovenska. Dátumy, udalosti, osobnosti (2007), koeditorkou chronológie a dokumentov November 1989 a Slovensko (1999) a Novembrová revolúcia a česko-slovenský rozchod (2002), ako aj autorkou viacerých odborných štúdií.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/01 (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.