AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Pernes, Jiří

Untitled Document

Doc. PhDr. Jiří Pernes, Dr. (nar. 1948), samostatný vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. v Praze, vedoucí jeho brněnské pobočky. V minulosti byl ředitelem Historického muzea ve Slavkově u Brna, Moravského zemského muzea v Brně a krátký čas také Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze. Odborně se věnuje dějinám KSČ a komunistického režimu v Československu.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2016/01 (De)formovanie vidieka v procese kolektivizácie

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.