AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Orosová, Martina

Untitled Document

Mgr. Martina Orosová (1971) vyštudovala odbor archívnictvo a história na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Pamiatkovom úrade SR, kde vedie špecializovaný verejný archív, je hlavnou redaktorkou odborného časopisu Monument revue, prednáša na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a je externou doktorandkou v Historickom ústave SAV. Vo vedeckej práci sa sústredí na kultúrne dejiny 20. storočia a dejiny ochrany kultúrneho dedičstva. Je spoluautorkou monografie Košická citadela ocenenou Slovenskou historickou spoločnosťou a autorkou desiatok vedeckých štúdií a odborných článkov.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.