AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Katuninec, Milan

Untitled Document

Prof. PhDr. Milan Katuninec, PhD. (1960) pôsobí na Katedre politológie, prednáša a publikuje o politických dejinách Slovenska, sociálnej politike a vzťahu medzi etikou a politikou.  Z knižných diel možno spomenúť:  Dejiny Spolku sv. Vojtecha (2004), Kresťanské robotnícke a odborové hnutie na Slovensku (2006), Civic Responsibility in a Democracy of Values (2007), Fašizmus, národný socializmus a komunizmus. K ideovým zdrojom, praxi a možným rizikám návratu totalitarizmu (2009, 2010), Zlyhania a nádeje demokracie v Európe (2011).


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.