AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Szeghy-Gayer, Veronika

Untitled Document

Veronika Szeghy-Gayer, PhD.  pracuje v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach, a je externá spolupracovníčka na Katedre histórie FF UJPŠ. Zaoberá sa interetnickými vzťahmi na území Východného Slovenska. V rokoch 2012 – 2017 pracovala v Inštitúte pre výskum menšín Maďarskej akadémie vied v Budapešti.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938

2018/01 Elity na Slovensku v 19. a 20. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.