AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Beneš, Jakub

Untitled Document

Dr. Jakub Beneš pôsobí od roku 2015 na University College v Oxforde, kde prednáša o dejinách 19. storočia a metodologických prístupoch v historiografii. Predtým absolvoval výskumný štipendijný pobyt na School of History and Cultures na Univerzite v Birminghame (Veľký Británia). Vo svojích publikáciách sa venoval etnickému nacionalizmu a sociálnej demokracii v habsburskej monarchii. K téme vplyvu nacionalizmu v robotníckom hnutí v monarchii pripravil knihu Workers and Nationalism. Czech and German Social Democracy in Habsburg Austria, 1890-1918.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.