AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kmeť, Norbert

Untitled Document

Mgr. Norbert Kmeť, CSc. je vedecký pracovník Ústavu politických vied SAV. Predmetom jeho výskumu sú politické dejiny na Slovensku po roku 1945. Je autorom monografie Postavenie cirkví na Slovensku 1948 – 1951 (Bratislava 2000). Editoval knižné práce Jozefa Jablonického, a to Podoby násilia (Bratislava 2000); Samizdat o odboji, štúdie a články (Bratislava 2004); Samizdat o odboji, štúdie a články 2 (Bratislava 2006). Je editor publikácie Spoznal som svetlo a už viac nechcem tmu... Pocta Jozefovi Jablonickému (Bratislava 2005). Spolu s Jurajom Marušiakom zostavil zborník Slovensko a režim normalizácie.


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.