AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Hanula, Matej

Untitled Document

Mgr. Matej Hanula, PhD. je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa dejinami slovenského agrárneho politického hnutia v prvej polovici 20. storočia. Publikoval monografiu Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR. (Bratislava, 2011). Je redaktorom časopisu História-revue. Z jeho bibliografie: Slovenskí agrárnici medzi zlučovacím zjazdom a parlamentnými voľbami v roku 1925. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2010, roč. 58, č. 4, s. 633-658; Futbal na medzivojnovom Slovensku. In ROGUĽOVÁ, Jaroslava et al. Od osmičky k osmičke: premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, s. 185-198. ISBN 978-80-970060-4-4. 


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.