AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kurian, Matej

Untitled Document

Matej Kurian, M. A. je programovým koordinátorom Transparency International Slovensko. Zaoberá sa skúmaním nedemokratických režimov, politickou a verejnou kontrolou. Medzi jeho doterajšie výstupy patria How to Steal the Vote: Typology of Elections in Non-democracies. MA Thesis CEU, Budapest, 2009 a štúdia Turkménsky sultanizmus podľa Nijazova: analýza režimu 1991 – 2006. In Středoevropské politické studie, 2007, roč. 9, č. 2-3.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2011/02 Korupcia

Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku 1989 - 2010

Emília Sičáková-Beblavá – Gabriel Šípoš – Matej Kurian

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.