AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Šípoš, Gabriel

Untitled Document

Gabriel Šípoš, M. Phil. je riaditeľom Transparency International Slovensko. Jeho výskumnými témami sú protikorupčné reformy a verejné obstarávanie. V spoluautorstve publikoval G. Šípoš, E. Sičáková-Beblavá, T. Jacko. Protikorupčné minimum 2010. Bratislava 2010 a G. Šípoš, I. Rončák, T. Jacko. Protikorupčné minimum 2010 pre samosprávy. Bratislava 2010.
Kontakt: sipos@transparency.sk; www.transparency.sk


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2011/02 Korupcia

Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku 1989 - 2010

Emília Sičáková-Beblavá – Gabriel Šípoš – Matej Kurian

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.