AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Sičáková-Beblavá, Emília

Untitled Document

Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD. je programovou riaditeľkou Transparency International Slovensko a zároveň pôsobí na Ústave verejnej politiky a ekonómie FSEV UK v Bratislave. Medzi jej výskumné témy patria korupcia, politicko-administratívne vzťahy, verejné obstarávanie a verejný sektor. Je spoluautorkou monografických prác E. Sičáková-Beblavá – M. Beblavý: Faktory ovplyvňujúce rozhodovanie o spôsobe zabezpečovania služieb vo veľkých slovenských mestách. Praha 2007; E. Sičáková-Beblavá – M. Beblavý: Záujmy, ich presadzovanie a korupcia vo verejnej politike. Bratislava 2010 a autorkou viacerých odborných štúdií.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2011/02 Korupcia

Korupcia a protikorupčná politika na Slovensku 1989 - 2010

Emília Sičáková-Beblavá – Gabriel Šípoš – Matej Kurian

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.