AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Hlavinka, Ján

Untitled Document

Mgr. Ján Hlavinka je interným doktorandom Historického ústavu SAV. Zaoberá sa problematikou holokaustu na Slovensku. Napísal monografiu Židovská komunita v okrese Medzilaborce v rokoch 1938–1945 (Bratislava 2007), ktorej prvé doplnené anglické vydanie vyšlo pod názvom The Holocaust in Slovakia: The Story of the Jews of Medzilaborce District (Budmerice 2011). Je spoluautorom monografií Spory o biskupa Vojtaššáka (Bra-tislava 2008, spoluautor Ivan Kamenec) a Pracovný a koncentračný tábor v Seredi 1941–1945 (Bratislava 2009, spoluautor Eduard Nižňanský). Je autorom viacerých štúdií, odborných a popularizačných článkov.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.