AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Kamenec, Ivan

Untitled Document

PhDr. Ivan Kamenec, CSc. je pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Venuje sa výskumu politických a kultúrnych dejín Slovenska v 20. storočí, s osobitným prihliadnutím na problematiku politického systému vojnovej Slovenskej republiky. Obzvlášť sa špecializuje na spracúvanie tematiky holokaustu na Slovensku v kontexte širšieho spoločenského vývoja. Medzi jeho najdôležitejšie vedecké práce patria monografie: Po stopách tragédie (1991, v r. 2007 aj v anglickom preklade); Slovenský štát (1992, v 1994 aj v maďarskom preklade pod názvom Trauma); Tragédia politika, kňaza a človeka – Jozef Tiso (1998, v 2001 aj v poľskom preklade); Hľadanie a blúdenie v dejinách (2000); Slovenský štát v obrazoch (2007); Spoločnosť, politika historiografia. Pokrivené (?) zrkadlo dejín slovenskej spoločnosti v dvadsiatom storočí (2009).