AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Lipták, Ľubomír

Untitled Document

PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc. (*26. apríl 1930, Melčice – †20. október 2003, Bratislava) bol slovenský historik. Študoval na fakulte žurnalistiky Vysokej škole politickej v Prahe, v rokoch 1952 – 1969 pracoval v HÚ SAV. Od roku 1970 zákaz publikovania, do roku 1990 Slovenské národné múzeum, publikoval pod pseudonymom Ján Michalec. Po roku 1989 sa vrátil do HÚ SAV, bol šéfredaktorom Historického časopisu.
Výber z prác: Ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom 1939 – 1945 (1960); Slovensko v 20. storočí (pôv. vydanie Epocha Brat. 1968, Kalligram Brat. 2000); Oportunisti či jánošíci (Nové slovo č. 2/1968); Úloha a postavenie historiografie v našej spoločnosti - úvodný referát na zjazde SHS v Martine r. 1968 (HČ 1/1969); Premýšľanie o vede v našich dejinách (Slovenské pohľady č. 9/1989); Niektoré historické aspekty slovenskej otázky (Historický časopis č. 4/1993). (zdroj: Wikipedia)


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2007/01 Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.