AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Maliniaková, Erika

Untitled Document

Mgr. Erika Maliniaková je študentkou doktorandského štúdia na Katedre histórie FF Katolíckej univerzity v Ružomberku. Svoju dizertačnú prácu s názvom Reakcia Katolíckej cirkvi na Slovensku na štátne manželstvá píše pod odborným vedením HEDr. Petra Olexáka, PhD. Ústrednou témou výskumu je zmena vnímania manželstva v dlhom 19. storočí. Realizovala študijné pobyty na Ústave historických vied FF Univerzity Pardubice a výskum vo  vatikánskom tajnom archíve, vatikánskom štátnom archíve a vatikánskej knižnici.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2015/01 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.