AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Štofaník, Jakub

Untitled Document

Mgr. Jakub Štofaník pôsobí v rámci medzinárodnej doktorskej školy na Max Planck Institute for Social Anthropology v Halle, ako aj na Ústave svetových dejín FF UK Praha. Venuje sa sociálnym a cirkevným dejinám prvej polovice 20. storočia.


ČLÁNKY AUTORA ČLÁNKY AUTORA

2015/01 Cesty sekularizácie v "dlhom" 19. storočí

PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.