AUTORI AUTORI

Autor

PROFILY AUTOROV PROFILY AUTOROV

Olexák, Peter

Untitled Document

HEDr. Peter Olexák, PhD. vyštudoval teológiu na Teologickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, absolvoval postgraduálne štúdium cirkevných dejín na Pápežskej Gregoriánskej univerzite v Ríme, je absolventom Vatikánskej školy archivistiky, paleografie a diplomatiky, prednáša cirkevné dejiny na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku. Je autorom monografií L´Inquisizione romana e gli Ebrei nell´età del grande disciplinamento (1542 – 1648) (2007) a Neskorá antika a ranné kresťanstvo (2010)


PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH PRÍSPEVKY V DISKUSIÁCH

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.

E-KNIHY AUTORA E-KNIHY AUTORA

There are no related assets available. This application will show all assets related to the main asset of the current page.