Relácie Relácie

E-kniha

Historik Dušan Kováč z Historického ústavu SAV bol hosťom v štúdiu televízie TA3, kde komentoval udalosti obdobia konca druhej svetovej vojny v máji 1945.

Premiéra: 8.5.2013

Ne, 26 feb 2017 18:13:00 +0000

E-kniha

V diskusnej relácii Večera s Havranom na tému "Milan Hodža, slovenský Európan" vystúpili historici z HÚ SAV Bohumila Ferenčuhová a Matej Hanula.

Premiéra: 14.2.2017

Ne, 19 feb 2017 19:57:00 +0000

E-kniha

Populárno-náučná diskusia RTVS k príležitosti 70. výročia oslobodzovania Slovenska. Koniec vojny rovná sa koniec Slovenského štátu. Slovensko je oslobodené a obnovuje sa Československá republika. Nové mocenské elity sa zaväzujú k stíhaniu vojnových previnilcov, zradcov a kolaborantov. Zriaďujú sa mimoriadne retribučné či ľudové súdy. Je obžalovaných 20 550 ľudí. 8 085 z nich je odsúdených, z toho 55 na trest smrti. V 29 prípadoch bol hrdelný trest vykonaný. Medzi súdených činiteľov patrili aj členovia vlády a slovenského snemu. V relácii vystúpili historici Marek Syrný z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Igor Baka z Vojenského historického ústavu, Ivan Kamenec a Ľudovít Hallon z Historického ústavu SAV.

Premiéra 29.4.2015

Št, 19 jan 2017 09:29:00 +0000

E-kniha

Úvodná časť diskusnej relácie SNP - neznáma história sa venuje sumarizácii rôznych interpretácií významu a priebehu povstania, ktoré sa presadzovali v priebehu viac ako 70 rokov od jeho vypuknutia v roku 1944. Diskutovali historici Ivan Kamenec z Historického ústavu SAV, Marek Syrný z Múzea SNP a politológ Norbert Kmeť z Ústavu politických vied SAV.

Premiéra 9.7.2014

St, 21 dec 2016 10:04:00 +0000

E-kniha

V relácii televízie TA3 - Rozhovory cez polnoc - vysvetľujú udalosti Veľkej francúzskej revolúcie historici z HÚ SAV Daniela Kodajová a Dušan Kováč. 

Premiéra: 12.7.2014

Po, 12 dec 2016 06:45:00 +0000

E-kniha

Populárno-náučná diskusia RTVS k príležitosti 70. výročia oslobodzovania Slovenska. O situácii navrátilcov, utečencov, presídlencov a o hospodárskych reáliách Slovenska v poslednej fáze druhej svetovej vojny a nasledujúceho obdobia diskutovali historici Miroslav Sabol, Michal Schvarc, Ján Hlavinka, Anna Falisová z HÚ SAV a Martin Pekár z Katedry histórie UPJŠ v Košiciach.

Premiéra 22.4.2015

Po, 05 dec 2016 15:34:00 +0000

E-kniha

Marína Zavacká z Historického ústavu SAV o propagande v relácii Braňa Dobšinského.

Ut, 20 okt 2015 20:20:00 +0000

E-kniha

Diskusná relácia Petra Turčíka s historičkou Evou Kowalskou z Historického ústavu SAV

Po, 21 júl 2014 11:00:00 +0000

E-kniha

Populárno-náučná diskusia o objavovaní zlomových okamihov našich dejín venovaná 70. výročiu oslobodzovania Slovenska. Relácia vznikla v partnerskej spolupráci RTVS a Historického ústavu SAV.

St, 15 apr 2015 20:00:00 +0000

E-kniha

Hosťami v rozhlasovom cykle RTVS o dejinách Slovenska boli Dušan Kováč z Historického ústavu SAV a Roman Holec z Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Št, 22 jan 2015 20:00:00 +0000

E-kniha

Hosťami v rozhlasovom cykle RTVS o dejinách Slovenska a o revolučných rokoch 1848/49 boli Daniela Kodajová a Peter Šoltés

Št, 15 jan 2015 20:00:00 +0000

E-kniha

Hosťami v rozhlasovom cykle RTVS o dejinách Slovenska Martin Homza z Filozofickej fakulty UK a Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Ne, 19 okt 2014 20:00:00 +0000

E-kniha

Hosťami v rozhlasovom cykle RTVS o dejinách Slovenska Martin Homza z Filozofickej fakulty UK a Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku

Ne, 12 okt 2014 20:00:00 +0000

E-kniha

Hosťami v rozhlasovom cykle RTVS o dejinách Slovenska boli Vincent Mucska a Miroslav Lysý z Filozofickej fakulty UK

Ne, 05 okt 2014 20:00:00 +0000

E-kniha

Hosťami v rozhlasovom cykle RTVS o dejinách Slovenska boli Daniela Kodajová a Peter Šoltés z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Št, 08 jan 2015 20:00:00 +0000

E-kniha

O veľkej voje a tom, čo po nej nasledovalo s Dušanom Kováčom  z Historického ústavu SAV a Romanom Holecom z Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

Ne, 26 okt 2014 20:00:00 +0000

E-kniha

Hosťami v rozhlasovom cykle RTVS o dejinách Slovenska boli Jozef Haľko a Patrik Dubovský.

Ne, 30 nov 2014 20:00:00 +0000