Relácie Relácie

E-kniha

Michal Havran v rámci relácie SK Dejiny diskutoval so svojimi hosťami na tému politickej teológie Slovenského štátu, polického katolicizmu a o interkonfesionálnych napätiach. Hosťami boli PhDr. Jakub Štofaník, PhD. z Masarykovho ústavu AV ČR v Prahe, katolícky teológ Miroslav Kocúr, evanjelický teológ Ondrej Prostredník a spisovateľ Peter Juščák.

Premiéra: 15.8.2017

Po, 02 okt 2017 15:25:00 +0000

E-kniha
Antisemitizmus a holokaust Na akú mentalitu nadviazala protižidovská politika Slovenského štátu, kto boli jej iniciátori a inšpirátori, ako sa realizovala, aké teologické ospravedlnenia ľudáci používali, ako sa na deportácie pozeralo obyvateľstvo, čo sa dialo po návrate preživších a prečo sme sa dopustili tak ťažkého zločinu? (RTVS)
Hosťami diskusnej relácie boli PhDr. Monika Vrzgulová, CSc. z Ústavu Etnológie SAV, PhDr. Martin Korčok, PhD. z Múzea holokaustu v Seredi, Mgr. Ján Hlavinka, PhD. z Historického ústavu SAV a politik, sociológ doc. Ing. Fedor Gál, DrSc.
Premiéra: 22.8.2017
Po, 02 okt 2017 14:59:00 +0000

E-kniha

Hospodársky život Slovenského štátu funguje v čase vojny. Jeho hospodárstvo je do veľkej miery podmienené nemeckým vojnovým plánom. Ako vyzeralo hospodárstvo na Slovensku, kto boli veľkí zamestnávatelia, aké veľké projekty boli spustené, aká bola životná úroveň, nezamestnanosť a koľko ľudí odchádzalo za prácou do Nemecka? Bol Slovenský štát ekonomickým zázrakom alebo iba nemeckou vojenskou dielňou? (RTVS)

Hosťami diskusnej relácie boli PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc. a PhDr. Miroslav Sabol, PhD. z Historického ústavu SAV, doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. z FF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Mgr. Eva Škorvanková, PhD. z FF Univerzity Komenského v Bratislave.

Premiéra: 8.8.2017

Po, 21 aug 2017 16:35:00 +0000

E-kniha

Ako vyzeral politický život, média a umenie za Slovenského štátu ? Čo bolo zakázané a čo ľudácky režim vyzdvihoval ? Slovenský štát veľmi skoro zakázal pôsobenie drvivej väčšiny politických strán a hnutí, privilegoval svoju osobnú ľudácku tlač a rozhlas alebo spriatelené média, ktorých redakcie boli často prepojené s režimom. Svojich politických odporcov nechal zatvárať a Slovensko sa veľmi rýchlo v ocitlo v situácii režimu štátostrany. Do akej miery išlo o vývoj želaný a koncipovaný ľudáckymi predstaviteľmi, ako na jeho autoritatívnu podstatu vplývala vojna a ako nakoniec vyzerala nová estetika a štylizácie slovenského umenia a kultúry aj pod vplyvom nemeckých postupov a ríšskych umeleckých kánonov ? (RTVS)

Hosťami boli Mgr. Marína Zavacká, PhD. a PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. z Historického Ústavu SAV, Mgr. Bohunka Koklesová, PhD. z Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, doc. Mgr. Miroslav Lysý, PhD. z Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Premiéra: 1.8.2017

Po, 21 aug 2017 16:21:00 +0000

E-kniha

V televíznom cykle SK Dejiny sa moderátor Michal Havran v diskusii s odborníkmi venuje rôznym aspektom fungovania vojnového Slovenského štátu v rokoch 1939 až 1945. 

Prvá časť je zameraná na vysvetlenie udalostí predchádzajúcich vyhláseniu Slovenského štátu v marci 1939 a pôsobeniu ľudovej strany v prvej Československej republike. Hosťami boli historici Mgr. Miloslav Szabó, PhD. a PhDr. Michal Schvarc, PhD. z Historického ústavu SAV, PhDr. Anton Hruboň, PhD. z FF Univerzity Mateja Bela a doc. PaeDr. Martin Pekár, PhD. z FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika.

Premiéra: 25.7.2017

Ut, 08 aug 2017 21:22:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli historičky PhDr. Daniela Kodajová z HÚ SAV a Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. z FF UMB v Banskej Bystrici. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra: 28.7.2017

Ut, 08 aug 2017 21:12:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli historičky PhDr. Daniela Kodajová z HÚ SAV a Mgr. Alica Kurhajcová, PhD. z FF UMB v Banskej Bystrici. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra: 21.7.2017

Ut, 08 aug 2017 21:06:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli tentokrát historici prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra: 14.7.2017

Ut, 18 júl 2017 06:18:00 +0000

E-kniha

Ľudia svoje dejiny nielen vytvárajú, ale súčasne ich svojim spôsobom aj ničia, a to nie len vedomým či zlovoľným vymazávaním stôp. Mnohé tak miznú a strácajú sa v nevedomosti. Viaceré sa stratia jednoducho preto, lebo musia urobiť miesto novému poznaniu a rolu tu zohráva aj prirodzené zabúdanie. Historické povedomie je stále nedostatočné, a preto je príspustné rôznym populistickým výkladom dejín. Preto má tento rozhlasový cyklus jednu kľúčovú úlohu - osvetu v tom najrýdzejšom význame slova. (RTVS)

Hosťami rozhlasovej relácie RTVS boli tentokrát historici prof. PhDr. Roman Holec, DrSc. a PhDr. Dušan Kováč, DrSc. Zaoberali sa udalosťami rakúsko-uhorského vyrovnania z roku 1867.

Premiéra 7.7.2017

Ut, 18 júl 2017 06:04:00 +0000

E-kniha

Relácia RTVS Reportéri sa venovala rôznemu hodnoteniu osobnosti Jozefa Tisa v súvislosti s nedávno organizovanou konferenciou nitrianskeho biskupstva. V reportáži vystúpili aj historici z Historického ústavu SAV Mgr. Ján Hlavinka, PhD. a Mgr. Ladislav Vörös, PhD.

Premiéra 29.5.2017

Št, 01 jún 2017 07:37:00 +0000

E-kniha

V relácii Veda.sk vystúpili historici PhDr. Ivan Kamenec, CSc. a Mgr. Ján Hlavinka, PhD. z Historického ústavu SAV. Diskutovali o rôznych rozšírených mýtoch a dezinterpretáciách viažúcich sa na obdobie druhej svetovej vojny.

Premiéra: 6.5.2017

Po, 15 máj 2017 13:12:00 +0000

E-kniha

Hosťom v rozhlasovej relácii RTVS bol historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc. Zameriava sa na výskum slovenských a stredoeurópskych dejín 19. a 20. storočia s dôrazom na hospodárske a sociálne dejiny, dejiny šľachty a envirometálne dejiny. Pôsobí sa na Historickom ústave SAV a na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Premiéra: 14.1.2017

St, 03 máj 2017 11:37:00 +0000

E-kniha

Hosťom rozhlasovej relácie RTVS bol historik PhDr. Valerián Bystrický, DrSc. Pôsobil ako dlhoročný pracovník Historického ústavu SAV a v rokoch 1998 až 2006 aj ako jeho riaditeľ.

Premiéra: 11.3.2017

Po, 17 apr 2017 15:44:00 +0000

E-kniha

V jednej z častí diskusnej relácie venovanej udalostiam Slovenského národného povstania sa historici venovali politickým, spoločenským a ďalším okolostiam sprevádzajúcim vznik slovenského štátu. Vystúpil Stanislav Mičev z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Martin Pekár z UPJŠ v Košiciach a Michal Schvarc z Historického ústavu SAV Bratislava.

Premiéra: 16.7.2014

Po, 03 apr 2017 19:50:00 +0000

E-kniha

Témou publicistického cyklu boli niektoré fiktívne časti zo života osobností - Dalibora z Kozojed, kata Jana Mydláře a Alžbety Báthoryovej. Ako hostia v diskusii vystúpili Robert Šimůnek, Tomáš Sterneck z Historického ústavu AV ČR a Tünde Lengyelová z Historického ústavu SAV.

Premiéra: 25.3.2017

Po, 27 mar 2017 08:16:00 +0000

E-kniha

V diskusej relácii Večera s Havranom vystúpili k téme rozšírených mýtov o Slovenskom štáte a k osobnosti Jozefa Tisa historici Jakub Drábik z Historického ústavu SAV, Anton Hruboň z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ivan Mrva zo Slovenského historického ústavu Matice slovenskej a spisovateľ Silvester Laurík.

Premiéra: 14.3.2017

Ne, 19 mar 2017 21:49:00 +0000

E-kniha

Historik Dušan Kováč z Historického ústavu SAV bol hosťom v štúdiu televízie TA3, kde komentoval udalosti obdobia konca druhej svetovej vojny v máji 1945.

Premiéra: 8.5.2013

Ne, 26 feb 2017 18:13:00 +0000

E-kniha

V diskusnej relácii Večera s Havranom na tému "Milan Hodža, slovenský Európan" vystúpili historici z HÚ SAV Bohumila Ferenčuhová a Matej Hanula.

Premiéra: 14.2.2017

Ne, 19 feb 2017 19:57:00 +0000

E-kniha

Dušan Kováč z Historického ústavu SAV diskutoval v televízii TA3 pri príležitosti 92. výročia prijatia Trianonskej mierovej zmluvy.

Premiéra: 4.6.2012

Ne, 12 feb 2017 21:18:00 +0000

E-kniha

Populárno-náučná diskusia RTVS k príležitosti 70. výročia oslobodzovania Slovenska. Koniec vojny rovná sa koniec Slovenského štátu. Slovensko je oslobodené a obnovuje sa Československá republika. Nové mocenské elity sa zaväzujú k stíhaniu vojnových previnilcov, zradcov a kolaborantov. Zriaďujú sa mimoriadne retribučné či ľudové súdy. Je obžalovaných 20 550 ľudí. 8 085 z nich je odsúdených, z toho 55 na trest smrti. V 29 prípadoch bol hrdelný trest vykonaný. Medzi súdených činiteľov patrili aj členovia vlády a slovenského snemu. V relácii vystúpili historici Marek Syrný z Múzea SNP v Banskej Bystrici, Igor Baka z Vojenského historického ústavu, Ivan Kamenec a Ľudovít Hallon z Historického ústavu SAV.

Premiéra 29.4.2015

Št, 19 jan 2017 09:29:00 +0000