AUTORI AUTORI

Autor

KĽÚČOVÉ SLOVÁ KĽÚČOVÉ SLOVÁ


ČLÁNKY ČLÁNKY

(Komunálna) politika pamäti

Fedor Blaščák; Politika pamäti, distribuovaná publikácia, časť participatívneho pamätníka, Prague Biennale, Monument transformácie, Praha 2007;