Nové aktíva (podľa dátumu zobrazenia) Nové aktíva (podľa dátumu zobrazenia)

« Späť

Václav Chaloupecký a generace roku 1914

E-kniha
Milan Ducháček, Jitka Bílková a kol.
Vydavateľ
Technická univerzita v Liberci - Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy - Pekařova společnost Českého ráje
Miesto vydania
Liberec - Praha - Turnov
Rok vydania
2018
ISBN
e-book: 978-80-7494-454-3; print: 978-80-7494-434-5

Výročí sta let od vzniku Republiky československé pokládáme za vhodnou příležitost k pokusu o rekapitulaci odkazu „generace roku 1914" v české a slovenské historiografii. Cílem autorského kolektivu přitom nebyly přehledové či životopisné kapitoly, nýbrž interpretačně otevřené problémy.
Osobnost a dílo Václava Chaloupeckého (1882–1951), profesora i rektora bratislavské Univerzity Komenského a posléze „dědice" Pekařovy stolice československých dějin v Praze, zde tedy nepředstavuje ústřední objekt zájmu, ale slouží spíše jako rozcestník k dalšímu tázání. Kniha se soustředí na myšlenkové, tematické i metodologické proměny českého i slovenského dějepisectví během dvou desetiletí existence první republiky, včetně rozporů spojených s budováním obrazu „československých" dějin.
Vytvoření věrohodného  „československého" obrazu minulosti v duchu metodologických nároků empiriokritické historiografie bylo po zrodu ČSR úkolem určeným tehdy nejmladší generaci českých historiků. Těm se vznikem nového státu otevřely dosud nemyslitelné kariérní obzory ve státní správě, v diplomacii i na nově zřízených univerzitách v Brně a Bratislavě. Jen málokteří z nich ovšem přijali výzvu, aby se česká historiografie proměnila v „československou" i jinak, než v oficiálních projevech a přejmenováním někdejších stolic dějin českých a rakouských dějin na československé.
Kromě dobové reflexe prací a názorů díla Václava Chaloupeckého optikou jeho souputníků, žáků a oponentů zde čtenář nalezne i oddíl regionalistický. Ten je věnován kulturnímu kontextu historikova rodného kraje, obce Dětenice na okraji Českého ráje, i rodišti Chaloupeckého manželky Ľudmily, rozené Groeblové, pocházející z Holíče v oblasti slovenského Záhorí, včetně netradičních témat, jako je například kapitola o Chaloupeckého pomologické vášni, totiž šlechtění jabloní.


Zmenené aktíva (podľa dátumu modifikácie) Zmenené aktíva (podľa dátumu modifikácie)

Názov Dátum modifikácie
Václav Chaloupecký a generace roku 1914 2.6.2019
Duchacek-Bilkova-a-kol__Vaclav-Chaloupecky-a-generace-roku-1914_coverjpg_Page1.jpg 31.5.2019
Od Uhorského kráľovstva k Československej republike 31.5.2019
kol__Od-uhorskeho-kralovstva-k-ceskoslovenskej-republike_coverjpg_Page1.jpg 31.5.2019
kol__Od-uhorskeho-kralovstva-k-ceskoslovenskej-republike_contents.pdf 31.5.2019
kol__Od-uhorskeho-kralovstva-k-ceskoslovenskej-republike.pdf 31.5.2019
Duchacek-Bilkova-a-kol__Vaclav-Chaloupecky-a-generace-roku-1914_summary.pdf 31.5.2019
Duchacek-Bilkova-a-kol__Vaclav-Chaloupecky-a-generace-roku-1914_contents.pdf 31.5.2019
Duchacek-Bilkova-a-kol__Vaclav-Chaloupecky-a-generace-roku-1914.pdf 31.5.2019
Časopis 6.2.2019
Rakouská ambasáda v Paříži v letech 1809 - 1812 v korespondenci Karla Schwarzenberga a Klemensa Metternicha 13.1.2019
Marès, Antoine 4.1.2019
Ferenčuhová, Bohumila 4.1.2019
02-2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 21.12.2018
02-2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 19.12.2018
10_antikomunisticky-odboj-v-polsku-v-rokoch-1944-1947-banditi-alebo-hrdinovia.pdf 19.12.2018
09_medzi-mierom-a-vojnou-madarsko-v-rokoch-1944-az-1945-z-pohladu-beznych-ludi-historiograficky-prehlad.pdf 19.12.2018
06_vystupenie-z-velkej-vojny-prostrednictvom-prava-ceskoslovensko-jeho-mensiny-a-ich-ochrana-v-spolocnosti-narodov.pdf 19.12.2018
04_rakouska-ambasada-v-parizi-v-letech-1809-1812-v-korespondenci-karlas-chwarzenberga-a-klemensa-metternicha.pdf 19.12.2018
03_iluzia-velkosti-rakusko-a-sortie-de-la-guerre-1812-1815.pdf 19.12.2018