Nové aktíva (podľa dátumu zobrazenia) Nové aktíva (podľa dátumu zobrazenia)

Názov Dátum modifikácie Autor
Václav Chaloupecký a generace roku 1914 2.6.2019 Juraj Benko
Od Uhorského kráľovstva k Československej republike 31.5.2019 Juraj Benko
Antikomunistický odboj v Poľsku v rokoch 1944 - 1947: Banditi alebo hrdinovia? 19.12.2018 Juraj Benko
Medzi mierom a vojnou: Maďarsko v rokoch 1944 až 1945 z pohľadu bežných ľudí. Historiografický prehľad 19.12.2018 Juraj Benko
Trauma z vojny aj po vojne 18.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenia z druhej svetovej vojny 18.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenie z Veľkej vojny prostredníctvom práva. Československo, jeho menšiny a ich ochrana v Spoločnosti národov 19.12.2018 Juraj Benko
Skončilo sa vystúpenie (Francúzska) z prvej svetovej vojny? 18.12.2018 Juraj Benko
Rakouská ambasáda v Paříži v letech 1809 - 1812 v korespondenci Karla Schwarzenberga a Klemensa Metternicha 13.1.2019 Juraj Benko
Ilúzia veľkosti. Rakúsko a "sortie de la guerre" 1812 - 1815 19.12.2018 Juraj Benko
Kováč, Dušan 18.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenia z napoleonských vojen. Niekoľko námetov na reflexiu 19.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 18.12.2018 Juraj Benko
Logo 17.12.2018 Juraj Benko
02-2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 21.12.2018 Juraj Benko
02-2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 19.12.2018 Juraj Benko
Mešková Hradská, Katarína 14.12.2018 Juraj Benko
Ferenčuhová, Bohumila 4.1.2019 Juraj Benko
Mikołajczyk, Marek 18.12.2018 Juraj Benko
Kecskés D., Gusztáv 18.12.2018 Juraj Benko

Zmenené aktíva (podľa dátumu modifikácie) Zmenené aktíva (podľa dátumu modifikácie)

« Späť

Václav Chaloupecký a generace roku 1914

E-kniha
Milan Ducháček, Jitka Bílková a kol.
Vydavateľ
Technická univerzita v Liberci - Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy - Pekařova společnost Českého ráje
Miesto vydania
Liberec - Praha - Turnov
Rok vydania
2018
ISBN
e-book: 978-80-7494-454-3; print: 978-80-7494-434-5

Výročí sta let od vzniku Republiky československé pokládáme za vhodnou příležitost k pokusu o rekapitulaci odkazu „generace roku 1914" v české a slovenské historiografii. Cílem autorského kolektivu přitom nebyly přehledové či životopisné kapitoly, nýbrž interpretačně otevřené problémy.
Osobnost a dílo Václava Chaloupeckého (1882–1951), profesora i rektora bratislavské Univerzity Komenského a posléze „dědice" Pekařovy stolice československých dějin v Praze, zde tedy nepředstavuje ústřední objekt zájmu, ale slouží spíše jako rozcestník k dalšímu tázání. Kniha se soustředí na myšlenkové, tematické i metodologické proměny českého i slovenského dějepisectví během dvou desetiletí existence první republiky, včetně rozporů spojených s budováním obrazu „československých" dějin.
Vytvoření věrohodného  „československého" obrazu minulosti v duchu metodologických nároků empiriokritické historiografie bylo po zrodu ČSR úkolem určeným tehdy nejmladší generaci českých historiků. Těm se vznikem nového státu otevřely dosud nemyslitelné kariérní obzory ve státní správě, v diplomacii i na nově zřízených univerzitách v Brně a Bratislavě. Jen málokteří z nich ovšem přijali výzvu, aby se česká historiografie proměnila v „československou" i jinak, než v oficiálních projevech a přejmenováním někdejších stolic dějin českých a rakouských dějin na československé.
Kromě dobové reflexe prací a názorů díla Václava Chaloupeckého optikou jeho souputníků, žáků a oponentů zde čtenář nalezne i oddíl regionalistický. Ten je věnován kulturnímu kontextu historikova rodného kraje, obce Dětenice na okraji Českého ráje, i rodišti Chaloupeckého manželky Ľudmily, rozené Groeblové, pocházející z Holíče v oblasti slovenského Záhorí, včetně netradičních témat, jako je například kapitola o Chaloupeckého pomologické vášni, totiž šlechtění jabloní.