Nové aktíva (podľa dátumu zobrazenia) Nové aktíva (podľa dátumu zobrazenia)

Názov Dátum modifikácie Autor
Václav Chaloupecký a generace roku 1914 2.6.2019 Juraj Benko
Od Uhorského kráľovstva k Československej republike 31.5.2019 Juraj Benko
Antikomunistický odboj v Poľsku v rokoch 1944 - 1947: Banditi alebo hrdinovia? 19.12.2018 Juraj Benko
Medzi mierom a vojnou: Maďarsko v rokoch 1944 až 1945 z pohľadu bežných ľudí. Historiografický prehľad 19.12.2018 Juraj Benko
Trauma z vojny aj po vojne 18.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenia z druhej svetovej vojny 18.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenie z Veľkej vojny prostredníctvom práva. Československo, jeho menšiny a ich ochrana v Spoločnosti národov 19.12.2018 Juraj Benko
Skončilo sa vystúpenie (Francúzska) z prvej svetovej vojny? 18.12.2018 Juraj Benko
Rakouská ambasáda v Paříži v letech 1809 - 1812 v korespondenci Karla Schwarzenberga a Klemensa Metternicha 13.1.2019 Juraj Benko
Ilúzia veľkosti. Rakúsko a "sortie de la guerre" 1812 - 1815 19.12.2018 Juraj Benko
Kováč, Dušan 18.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenia z napoleonských vojen. Niekoľko námetov na reflexiu 19.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 18.12.2018 Juraj Benko
Logo 17.12.2018 Juraj Benko
02-2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 21.12.2018 Juraj Benko
02-2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 19.12.2018 Juraj Benko
Mešková Hradská, Katarína 14.12.2018 Juraj Benko
Ferenčuhová, Bohumila 4.1.2019 Juraj Benko
Mikołajczyk, Marek 18.12.2018 Juraj Benko
Kecskés D., Gusztáv 18.12.2018 Juraj Benko

Zmenené aktíva (podľa dátumu modifikácie) Zmenené aktíva (podľa dátumu modifikácie)

« Späť

Rakouská ambasáda v Paříži v letech 1809 - 1812 v korespondenci Karla Schwarzenberga a Klemensa Metternicha

Untitled Document
Milena Lenderová
Summary

LENDEROVÁ, Milena: The Austrian Embassy in Paris from 1809-1812 in the Correspondence of Karl Schwarzenberg and Klemens Metternich.

The contribution deals with the period of time when Karl of Schwarzenberg was the Austrian Ambassador to Paris, that is the period of his Paris mission before the commencement of the campaign in Russia. It presents Schwarzenberg's personality as seen in his hitherto unstudied correspondence between him and Klemens von Metternich, plus some other sources of a personal nature, belonging to the same period and the same social ambience. The fundamental source was the 29 letters Schwarzenberg sent to Metternich from Paris. These map not only the social life in Paris, the world of diplomatic dealings, but also the private affairs of both figures.

Keywords

Metternich, Schwarzenberg, France, Austria, aristocracy

Bibliografická informácia

Milena Lenderová : Rakouská ambasáda v Paříži v letech 1809 - 1812 v korespondenci Karla Schwarzenberga a Klemensa Metternicha. In Forum Historiae, 2018, roč. 12, č. 2. ISSN 1337-6861.