Nové aktíva (podľa dátumu zobrazenia) Nové aktíva (podľa dátumu zobrazenia)

Názov Dátum modifikácie Autor
Václav Chaloupecký a generace roku 1914 2.6.2019 Juraj Benko
Od Uhorského kráľovstva k Československej republike 31.5.2019 Juraj Benko
Antikomunistický odboj v Poľsku v rokoch 1944 - 1947: Banditi alebo hrdinovia? 19.12.2018 Juraj Benko
Medzi mierom a vojnou: Maďarsko v rokoch 1944 až 1945 z pohľadu bežných ľudí. Historiografický prehľad 19.12.2018 Juraj Benko
Trauma z vojny aj po vojne 18.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenia z druhej svetovej vojny 18.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenie z Veľkej vojny prostredníctvom práva. Československo, jeho menšiny a ich ochrana v Spoločnosti národov 19.12.2018 Juraj Benko
Skončilo sa vystúpenie (Francúzska) z prvej svetovej vojny? 18.12.2018 Juraj Benko
Rakouská ambasáda v Paříži v letech 1809 - 1812 v korespondenci Karla Schwarzenberga a Klemensa Metternicha 13.1.2019 Juraj Benko
Ilúzia veľkosti. Rakúsko a "sortie de la guerre" 1812 - 1815 19.12.2018 Juraj Benko
Kováč, Dušan 18.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenia z napoleonských vojen. Niekoľko námetov na reflexiu 19.12.2018 Juraj Benko
Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 18.12.2018 Juraj Benko
Logo 17.12.2018 Juraj Benko
02-2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 21.12.2018 Juraj Benko
02-2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu 19.12.2018 Juraj Benko
Mešková Hradská, Katarína 14.12.2018 Juraj Benko
Ferenčuhová, Bohumila 4.1.2019 Juraj Benko
Mikołajczyk, Marek 18.12.2018 Juraj Benko
Kecskés D., Gusztáv 18.12.2018 Juraj Benko

Zmenené aktíva (podľa dátumu modifikácie) Zmenené aktíva (podľa dátumu modifikácie)

« Späť

02-2018: Vystúpenia z vojen: od napoleonských vojen po druhú svetovú vojnu

Untitled Document
Forum Historiae

V posledných rokoch historici stále viac spochybňujú uzatvorenie prímeria ako definitívny predel, ktorý oddeľuje vojnový stav od mierového. Štáty často mobilizovali všetok svoj potenciál a možnosti, produkovali propagandu, oslavovali hrdinov, len aby porazili nepriateľa; rodiny prichádzali o otcov, synov, manželov či bratov; mnohí vojaci sa vracali domov zmrzačení a pod. Takéto procesy a udalosti nemožno zastaviť alebo zabudnúť na ne podpisom prímeria, aj keď na túto udalosť drvivá väčšina populácie čakala. Vojnový stav sa z právneho ani vojenského hľadiska nekončí prímerím. Koncept vystúpenia z vojny (sortie de guerre) chce uchopiť tento zložitý proces, ktorý má svoje vlastné trvanie a logiku. Historici z krajín Vyšehradskej štvorky a Francúzska ho v aktuálnom čísle Forum Historiae aplikujú na najväčšie vojenské konflikty 19. a 20. storočia, teda napoleonské vojny a dve svetové vojny.

» CELÉ ČÍSLO