Theme theme

Untitled Document

The means that people used to make it clear that they were feeling impoverished, marginalized, humiliated or disadvantaged in society were varied. They generally depended on the intensity of the feeling of threat and injustice, on the mentality and political culture of the affected group or class and also on the options made available to them by the ruling regime.
The inter-war republic was no exception. Whether it was violent hunger riots of rural or urban "riff-raff" or cultured middle-class protests, they usually signalled where the neuralgic points of social cohesion were and where obstacles to the more harmonious society lay. On the other hand, the reactions of the state and social elite showed the extent to which society was able to cope with social problems, whether these problems pushed society forward, on the way to achieving its ideals or whether the problems brought it to an ever deeper paralysis. The Forum Historiae 2/2015 deals with the outlined aspects of the phenomenon of social and political protest.

Forum Historiae 2/2015: Between the Social and Political Radicalism of 1918 – 1939
Zostavovatelia: Juraj Benko - Linda Osyková
Preklad do angličtiny: Jela Kehoe
Jazyková úprava angličtiny: John Martin Kehoe
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redaktorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Jakub Beneš, Juraj Benko, Tomáš Černák, Lucie Jahodářová, Milan Katuninec, Martina Orosová, Linda Osyková, Jakub Rákosník, Miloslav Szabó, Veronika Szeghy-Gayer, Marína Zavacká
 
Forum Historiae 2/2015 "Medzi sociálnym a politickým radikalizmom" vzniklo v rámci projektu VEGA č. 2/0123/12 Sociálny radikalizmus a radikálny socializmus na Slovensku v medzivojnovom období. Artikulácia sociálnej nespokojnosti a hľadanie alternatív v krízových obdobiach vývoja slovenskej spoločnosti v rámci socialistického a komunistického hnutia (1918 – 1939)
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2015

Version for e-book reader Version for e-book reader

Toto číslo si môžete stiahnuť aj vo verzii určenej pre elektronické čítačky kníh. Upozorňujeme, že tieto verzie sa svojím stránkovaním a číslovaním poznámkového aparátu nezhodujú s pôvodnou verziou v PDF formáte. 

Formáty na stiahnutie:

.mobi (pre čítačku Kindle)

.ePub (základný formát elektronických kníh)

.fb2