Theme theme

Untitled Document

An emphasis on the variety of a status of the power was a common feature of medieval political thinking. However, this fact has been sometimes overlooked. Therefore, how was the power being exercised in the Early Middle Ages? How were the political entities organised? Can we really consider these as unified kingdoms and principalities? Is it correct to perceive them in the same manner as modern states? The studies published in this issue of Forum Historiae are attempting to address such questions.  Our aim is to join a discourse concerning the political entities functioning, power manifestations and a position of the sovereign in the Middle Ages. Such a discourse has been ongoing within the West European medieval studies for a long time and has also been still more and more frequently approached by historians of the neighbouring countries. Besides, the objective is to fill a gap within the Slovak medieval studies which seldom address the topics presented in this issue. 

Forum Historiae 2/2014: Power and State in Medieval Europe
Zostavovatelia: Pavol Hudáček - Rastislav Kožiak
Obrázok na titulnej strane: Šachové figúrky (vyrobené z mrožích klov) známe ako "Lewis Chessmen" z 12. storočia
Preklad do angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z poľštiny: Gabriela Zaťková
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redatorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Bystrický, Florin Curta, Pavol Hudáček, David Kalhous, Gergely Bálint Kiss, Miroslav Lysý, Dariusz Andrzej Sikorski; Ján Steinhübel, Gábor Szeberényi; Dušan Zupka
 
Forum Historiae 2/2014 "Moc a štát v stredovekej Európe" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku : Život, kultúra, spoločnosť a Vedeckou grantovou agentúrou na základe projektu VEGA 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014