TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Židovská rodina v konfrontácii s povojnovou situáciou a anti-semitizmom na Slovensku (1945 - 1948)

Untitled Document
Jana Šišjaková
Summary

Jana Šišjaková: The Jewish Family Facing the Post-War Situation and anti-Semitism in Slovakia (1945 – 1948)

The Second World War affected the Jewish population in a specific way. In a critical state appeared especially the traditional Jewish family and, in fact, it ceased to exist. It is possible to speak about torsos of families – children without parents, spouses without their partners and other family members. The return to a society exhibiting complicated social relations, harsh socio-economic conditions and a post-war psychosis was tremendously difficult for the Jews. In this context, they had three possible options: to preserve their identity, to get assimilated, or to emigrate. Each of these solutions would affect family relationships and bonds. Of extreme difficulty was to reconcile themselves to the traumatising experiences from the recent past. Besides problems connected with participation in everyday life they had to face a wave of post-war of anti-Semitism. As a result, it was difficult for the Jewish people to regard their own identity – from getting entirely distanced from to getting entirely identified with it.

Keywords

World War II, post-war society, anti-semitism, Slovakia, family, strategies of survival

Bibliografická informácia

Jana Šišjaková : Židovská rodina v konfrontácii s povojnovou situáciou a anti-semitizmom na Slovensku (1945 - 1948). In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi (-ke) zatiaľ nevložené
ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE