TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Vzťah Dóciovcov s mestami na hornom a strednom Pohroní na konci stredoveku

Untitled Document
Peter Ivanič:
Summary

Peter Ivanič: The Relationship of the Dóci Family to the River Towns of the Upper- and Middle- River Hron Basin at the End of the Middle Ages

The Dóci (Dóczi; Dóczy) family belonged amongst the important noble houses in the Kingdom of Hungary in the late High Middle Ages; it had its estates mainly in the Transylvanian counties. A new branch of the house arose in the 15th century, with estates in the counties of Upper Hungary, neighbouring the free mining towns in the territory of contemporary central Slovakia. The study observes the relationships between the high noble family and citizens of the free mining towns during the late 15th and early 16th centuries. The attempts of the Dóci family to intervene in the economic activity of the mining towns and vice versa, and logging that was performed by the mining towns in the Dóci woods were sources of conflict that led to violent confrontations. The study observes the impact of the central power – dynasty on the long-lasting dispute between noble families and the patricians of the free mining towns.

Keywords

mining towns; Dóci, Dóczi, Dóczy family; Upper Hungary; Vladislaus II Jagiellon; Ladislaus II Jagiellon; Ferenc Dóci

Bibliografická informácia

Peter Ivanič: : Vzťah Dóciovcov s mestami na hornom a strednom Pohroní na konci stredoveku. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi zatiaľ nevložené


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici