E-knihy E-knihy

« Späť

Vývoj využívania krajiny Trenčianskej kotliny a jej horskej obruby

E-kniha
Peter Chrastina
Vydavateľ
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Miesto vydania
Nitra
Rok vydania
2009
ISBN


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD., absolvoval štúdium histórie, geografie (1995) a archeológie (1997) na Vysokej škole pedagogickej, resp. Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pôsobí na Filozofickej fakulte Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave, kde ako člen Katedry historických vied a stredoeurópskych štúdií prednáša historickú geografiu a iné disciplíny. Zaoberá sa problematikou dlhodobých zmien krajiny (v rozmedzí pravek – súčasnosť vrátane prognózy/očakávaného vývoja), aplikáciou metód výskumu historickej geografie, krajinnej archeológie a kultúrnej geografie a transferom výsledkov základného výskumu do spoločenskej praxe (environmentálne plánovanie). V ostatnom decéniu sa venuje predovšetkým historickej geografii slovenských enkláv na Dolnej zemi (Maďarsko, Rumunsko, Srbsko), vývojom land use/land cover industriálnej krajiny, ako aj historicko-geografickému výskumu a environmentálnym dejinám diela Mateja Bela.


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo