TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Vplyv šľachtického rodu Mitrovských na stredoslovenské baníctvo

Untitled Document
Elena Síkorová
Summary

Elena Síkorová: The Influence of the Mitrovský Family on Mining in Central Slovakia

The article provides information on Johann Nepomuk Mitrovsky († 1760) – a member of a noble family that resided in Pernštejn in Morava and the founder of the Hungarian branch of the Mitrovsky family – and his son Carl. The author mainly documents their appointment to senior posts in the royal mining office in Banská Štiavnica (Selmecbánya, Schemnitz) in the 18th century: Johann Nepomuk was the Commissioner of Central Slovak mining towns and Chief Comes Urburarius in Banská Štiavnica (in 1734 – 1747); Carl was the Advisor for Mining Issues at the Main Office of Comes Urburarius (in 1765 – 1769) and Chief Comes Urburarius during two periods (in 1774 – 1777 and 1790 – 1798), meanwhile, he held the post of Director of the High Mining Institute, Master of Mining and Mint Issues in Morava and Bohemia and Chief Mining Master in Klagenfurt. While Johann Nepomuk was active, a mining school was founded in Banská Štiavnica, production from the mines increased along with gold and silver processing in the Central Slovak mining territory, partially thanks to the support of Samuel Mikovíny who built mine water reservoirs. Carl Mitrovský was granted the title of count for his service to the state by emperor Leopold II. He is also known for his donation of the second chapel at Calvary in Banská Štiavnica.

Keywords

Johann Nepomuk Mitrovský; Carl Mitrovský; mining; mine state property; comes urburarius; Banská Štiavnica; Selmecbánya; Banská Bystrica; Besztercebánya; Kremnica; Körmöcbánya

Bibliografická informácia

Elena Síkorová : Vplyv šľachtického rodu Mitrovských na stredoslovenské baníctvo. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorke zatiaľ nevložené


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici