TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Vojnové osudy poľských rodín vysídlených z rodnej zeme v rokoch 1944 - 1946

Untitled Document
Barbara Kubis
Summary

Barbara Kubis: War Fates of Polish Families Resettled from Their Homeland in 1944-1946

The Second World War had a damaging impact upon many Polish families. As a result of the decision carried out by the Allies, the Poles settled in the territory of the Second Polish Republic (Rzeczpospolita II) were forced to leave their homes. The tragic circumstances related to their expulsion, the difficult journey to other lands and conditions under which they were rebuilding their existence in a new, unknown land, were described in diaries and memoirs. In this paper the writer subjects these texts to a detailed analysis. The authors of the memoirs wanted to prevent their traditions and memories from falling into oblivion or getting lost in the past. The War forced over one million of Poles to leave Kresy (the eastern frontiers of the Polish-Lithuanian Commonwealth). They moved mainly to the areas east of the Oder River (Odra) and the Lusatian Neisse River (Nysa Łużycka) – the territories handed over by Germany to Poland. This is where they started their new, post-war existence, facing the challenges of a new political system forced upon them by the Soviets. The work needed to rebuild what the war had destroyed required extraordinary efforts and sacrifice.

Keywords

World War II, post-war society, Poland, family, resettlement, migration, memoirs

Bibliografická informácia

Barbara Kubis : Vojnové osudy poľských rodín vysídlených z rodnej zeme v rokoch 1944 - 1946. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi (-ke) zatiaľ nevložené
ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE