TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Vojnová socializácia mužov v armáde, v zajatí a v légiách (1914 - 1921)

Untitled Document
Juraj Benko
Summary

Juraj Benko: Wartime Socialisation of Men in the Army, in the Captivity and in the Legions (1914 – 1921)

The paper dealing with the fates of men mobilised to fight on the battlefields of the Great War treats them from the aspect of creating new, specific social relations, nets and communities. Having deprived them of their families, relatives and local communities the warfare also caused that many of those who survived were separated from their dearest and nearest not only during the War but also during the years immediately following the conflict.
Although these men were cut off from their usual interpersonal relationships, their sociability and need of belonging with a social group did not cease to exist in them. The loss of traditional environment did not inevitably mean an absence of qualitatively analogical relations. The further fates of the soldiers, prisoners of wars and legionaries were marked by new social alternatives with functions similar to the family: they represented an informal sphere of interpersonal communication and cooperation, solidarity and mutual protection, a sphere of spontaneous and close relations. They played an important role in forming strategies of survival in a new social reality.
The paper is divided into three parts each linked with the considerable changes that the men mobilised for war could have experienced in their lives between their departure for war and their return to ordinary civilian life. It first points out the basic features of their social adaptation to life (a) in the army and (b) in Russian captivity, which, of course, concerns only some of them. A greater attention is then paid (c) to the social environment and genesis of specific social relations in the Czechoslovak legions in Russia and the impact of this process upon the Slovaks kept in captivity or in the legions.
In many respects, the legions (the Czechoslovak ones) represented the final stage of a process denoted by the author as "war socialisation". Its important factor was the spontaneous creation of informal social relationships and nets. To a great extent, they contributed to the formation of life strategies enabling these men to face everyday challenges in a new social reality. The process of new socialisation in the environment of the legions was supported by the existence of a specific alternative community based on close (though rather fictitious) kin relations stimulated by organisational and ideological factors.

Keywords

World War I, Russia, prisoners of war, czechoslovak legion, wartime socialization, strategies of survival, brotherhood

Bibliografická informácia

Juraj Benko : Vojnová socializácia mužov v armáde, v zajatí a v légiách (1914 - 1921). In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Juraj Benko, PhD. (1974) od roku 2002 pracuje v Oddelení novších dejín Historického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Zaoberá sa problematikou dejín socialistického a komunistického hnutia v strednej Európe a v Československu v 20. storočí, politickou propagandou a formovaním politických identít po prvej svetovej vojne. Je autorom radu štúdií publikovaných doma i v zahraničí a editorom kolektívnej monografie Občan a štát v moderných dejinách Slovenska (Bratislava, Historický ústav 2010). V roku 2012 publikoval monografiu Boľševizmus medzi Východom a Západom (1900 – 1920) (Bratislava : Historický ústav SAV 2012)


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2009/01 Rodina vo vojne

Úvodné slovo

Xénia Šuchová - Juraj Benko

2014/01 Ideológia v priestore a čase

2015/02 Medzi sociálnym a politickým radikalizmom 1918 - 1938