E-knihy E-knihy

« Späť

Václav Chaloupecký a generace roku 1914

E-kniha
Milan Ducháček, Jitka Bílková a kol.
Vydavateľ
Technická univerzita v Liberci - Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy - Pekařova společnost Českého ráje
Miesto vydania
Liberec - Praha - Turnov
Rok vydania
2018
ISBN
e-book: 978-80-7494-454-3; print: 978-80-7494-434-5

Výročí sta let od vzniku Republiky československé pokládáme za vhodnou příležitost k pokusu o rekapitulaci odkazu „generace roku 1914" v české a slovenské historiografii. Cílem autorského kolektivu přitom nebyly přehledové či životopisné kapitoly, nýbrž interpretačně otevřené problémy.
Osobnost a dílo Václava Chaloupeckého (1882–1951), profesora i rektora bratislavské Univerzity Komenského a posléze „dědice" Pekařovy stolice československých dějin v Praze, zde tedy nepředstavuje ústřední objekt zájmu, ale slouží spíše jako rozcestník k dalšímu tázání. Kniha se soustředí na myšlenkové, tematické i metodologické proměny českého i slovenského dějepisectví během dvou desetiletí existence první republiky, včetně rozporů spojených s budováním obrazu „československých" dějin.
Vytvoření věrohodného  „československého" obrazu minulosti v duchu metodologických nároků empiriokritické historiografie bylo po zrodu ČSR úkolem určeným tehdy nejmladší generaci českých historiků. Těm se vznikem nového státu otevřely dosud nemyslitelné kariérní obzory ve státní správě, v diplomacii i na nově zřízených univerzitách v Brně a Bratislavě. Jen málokteří z nich ovšem přijali výzvu, aby se česká historiografie proměnila v „československou" i jinak, než v oficiálních projevech a přejmenováním někdejších stolic dějin českých a rakouských dějin na československé.
Kromě dobové reflexe prací a názorů díla Václava Chaloupeckého optikou jeho souputníků, žáků a oponentů zde čtenář nalezne i oddíl regionalistický. Ten je věnován kulturnímu kontextu historikova rodného kraje, obce Dětenice na okraji Českého ráje, i rodišti Chaloupeckého manželky Ľudmily, rozené Groeblové, pocházející z Holíče v oblasti slovenského Záhorí, včetně netradičních témat, jako je například kapitola o Chaloupeckého pomologické vášni, totiž šlechtění jabloní.


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo