E-knihy E-knihy

« Späť

Úvod do kritickej filozofie histórie I. Vybraní autori od druhej polovice 20. storocia po súčasnosť

E-kniha
Eugen Zeleňák
Vydavateľ
VERBUM – vydavatelstvo KU
Miesto vydania
Ružomberok
Rok vydania
2015
ISBN
978-80-561-0310-4

Predkladaný učebný text ponúka prehľad kľúčových filozofov histórie a otázok diskutovaných v oblasti kritickej filozofie histórie zhruba od druhej polovice 20. storočia. Záber je nevyhnutne selektívny. Pozornosť sa venuje iba autorom publikujúcim v angličtine, ktorí bývajú navyše spájaní s narativistickou filozofiou histórie. Hoci sa jednotlivé kapitoly postupne venujú piatim vybraným autorom (A. Danto, L. Mink, H. White, F. Ankersmit a P. Roth), dôraz je položený na zaujímavé otázky, ktoré analyzovali, a riešenia, v prospech ktorých argumentovali. Každá kapitola iba veľmi stručne predstavuje daného autora a jeho dielo, následne sa koncentruje na jeho myšlienky, úvahy a argumenty, ktoré som považoval za hodné pozornosti. Aj tu ide, samozrejme, o výber, pretože v dielach týchto autorov možno nájsť viac inšpiratívnych postrehov.
Mojou ambíciou tu nie je formulovať vlastné stanoviská či riešenia ani hájiť vybraného autora alebo jeho závery. Chcem hlavne predstaviť vybrané názory daných autorov. Nabádam preto ku kritickému čítaniu. V práci sa navyše snažím rozoberané čo najviac zjednodušiť, text neprerušovať odkazmi pod čiarou a naozaj len výnimočne využívam citáty. Každá kapitola, okrem hlavného textu, ponúka zhrnutie, ďalšie čítanie, otázky na premýšľanie a do diskusie a kľúčové slová. Verím, že týmto spôsobom uľahčím používanie práce vo výučbe. (z úvodu)

 


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Mgr. Eugen Zeleňák, PhD. pracuje na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Medzi jeho odborné záujmy patria problémy z oblasti filozofie histórie (historická explanácia, narativizmus, názory F. Ankersmita a P. Rotha), filozofie vedy (explanácia a príčinnosť) a súčasnej analytickej filozofie. Je autorom knihy Konštruktivizmus a pluralita v histórii (Ružomberok: Verbum, 2011), spolu s R. Kožiakom a J. Šuchom pripravil antológiu prekladov vybraných diel moderných filozofov histórie Kapitoly zo súčasnej filozofie dejín (Bratislava: Chronos, 2009) a je editorom publikácie Mnohotvárnosť Haydena Whita (Bratislava: Chronos, 2013). Okrem toho publikoval v časopisoch Organon F, Filozofia, Journal of the Philosophy of History, History and Theory, Rethinking History a i.


ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo