E-knihy E-knihy

« Späť

Thurzovci a ich historický význam

E-kniha
Tünde Lengyelová a kol.
Vydavateľ
Pro Historia a Historický ústav SAV
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2012
ISBN
ISBN 978-80-89396-19-1

Historické ústavy Slovenskej a Maďarskej akadémie vied spoločne usporiadali v októbri 2009 medzinárodnú konferenciu v Seredi s názvom Thurzovci a ich historický význam. Podnetom bolo 400. výročie zvolenia Juraja Thurza za palatína Uhorského kráľovstva. Organizátori cieľavedome zostavili program tak, aby poukázal na medzinárodnosť potenciálu aristokratického rodu, ktorý môžeme z viacerých hľadísk považovať za výnimočný. Rod, ktorý prežil len štyri generácie medzi aristokraciou, za týchto sto rokov dal Uhorsku dvoch palatínov (Juraja a Stanislava III.) a jedného kráľovského miestodržiteľa (Alexeja I.), na čo je len veľmi málo príkladov medzi ranonovovekými aristokratickými rodmi – či už starými, alebo novými. Túto mnohostrannosť a výnimočnosť odbornej – ale i laickej – verejnosti po prvýkrát systematicky predstavuje práve táto publikácia.


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 145 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo