E-knihy E-knihy

« Späť

Susedstvo v čase prelomových zmien. Vybrané aspekty československo-poľských vzťahov v rokoch 1943 - 1948

E-kniha
Matej Andráš - Dušan Segeš a kol.
Vydavateľ
Historický ústav SAV
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2009
ISBN
978-80-89-396-03-0

"Vzťahy a analógie – historické, spoločenské a kultúrne – medzi Slovenskom a Poľskom v minulosti boli intenzívne a premietali sa do rôznych sfér nášho života, kde sú dodnes imanentné. Slovensko-poľské vzťahy v 20. storočí boli a do istej miery ešte stále sú v tieni poľsko-českých relácií. Možno dokonca konštatovať, že značná časť poľskej spoločnosti vnímala Československo predovšetkým ako český štát a touto optikou nazerala aj na Slovensko a Slovákov. S podobným javom, aj keď v menšej miere, sa možno stretnúť aj v poľskej historiografickej produkcii venovanej poľsko-československým vzťahom. Napokon, ani hlavný prúd českej historiografie v rámci výskumu československo-poľských vzťahov v novodobej ére neprejavoval väčší záujem o slovenský aspekt. Tieto skutočnosti v podstatnej miere vyplývajú zo štátoprávneho modelu československého štátu (medzivojnovej i povojnovej Československej republiky a ČSR), ale svoju úlohu tu zohráva aj spomínaná zjednodušená poľská perspektíva. V historiografii sa to prejavuje v počte odborných prác reflektujúcich slovensko-poľské vzťahy v tomto období. V konečnom dôsledku sa to odzrkadľuje aj v stupni poznania slovenskopoľských vzťahov v nedávnej minulosti a v stupni vzájomného poznania týchto dejinných etáp v obidvoch štátoch – na Slovensku i v Poľsku." (z úvodu)


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo