E-knihy E-knihy

« Späť

Súčasná cirkevná heraldika v tvorbe Zdenka G. Alexyho

E-kniha
Mikuláš Glejtek
Vydavateľ
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť
Miesto vydania
Martin
Rok vydania
2011
ISBN
978-80-970196-5-5

Tento príspevok však nie je venovaný len heraldikom, ale i širokej verejnosti. Mnohí pamätníci budú poznať nejednu z kňazských osobností, ktorej exlibris sa v tejto práci nachádza. A možno budú prekvapení, kto všetko používal a používa erb. V neposlednom rade je práca určená i samotným kňazom. Práve na nich vo veľkej miere záleží, či budú používať heraldicky hodnotné erby, alebo sa uspokoja s nie práve esteticky pôsobiacimi pečiatkami a „obrázkami" s funkciou erbu. Jedným z impulzov na spracovanie tohto príspevku bola práve snaha poukázať na heraldicky akceptovateľný spôsob tvorby erbov u kňazov všetkých stupňov cirkevnej hierarchie a cirkevných inštitúcií. Neutešená situácia v cirkevnej heraldike je často spôsobená ľahostajnosťou a nezáujmom kompetentných predstaviteľov všetkých stupňov cirkevnej hierarchie a cirkevných inštitúcií používať heraldicky korektný erb. V zmysle príslovia „dobré príklady priťahujú" práca poukazuje na tie artefakty, ktoré môžu pôsobiť ako vzory v najlepšom zmysle slova. Možno dúfať, že i tieto príklady ponúknu nové pozitívne impulzy a inšpirácie pre budúcich tvorcov i majiteľov erbov.


ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo