E-knihy E-knihy

« Späť

Slovensko 1995. Súhrnná správa o stave spoločnosti

E-kniha
Martin Bútora - Péter Hunčík
Vydavateľ
Nadácia Sándora Máraiho
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
1996
ISBN
80-85509-41-7

Vážený čitateľ bude iste prekvapený, keď zistí, že na mieste úvodnej štúdie tejto publikácie sa nachádzajú tri nepotlačené prázdne strany. Azda ho trochu osvieti, keď si všimne, že „nemú" kapitolu uzatvára literatúra s jediným prameňom: odkazom na istý zákon. Nejde teda o zásah tlačiarenského škriatka, len sme chceli týmto spôsobom upriamiť pozornosť čitateľov na procesy, ktoré prebiehajú v súčasnosti na Slovensku. Keby totiž tzv. „zákon na ochranu republiky" skutočne nadobudol účinnosť, mohlo by sa v konečnom dôsledku stať, že podobné publikácie budú vychádzať s veľkými bielymi miestami či s prázdnymi stranami – pokiaľ pravda, budú vôbec vychádzať.
Toto dielo vzniklo práve z toho dôvodu, aby k takejto situácii nedošlo. Autori jednotlivých kapitol sú medzinárodne uznávaní odborníci, novinári, vedci, ktorí majú pocit, že v záujme budúcnosti tejto krajiny musia niečo urobiť. (z úvodu)


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo