TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Šľachtický dvor Révaiovcov ako centrum vzdelanosti Turca

Untitled Document
Klára Komorová
Summary

Klára Komorová: The Noble Court of the Révay Family as the Educational Center of Turiec

The Révay family was one of the educated noble families that fled to Slovak territory from the Ottoman Empire after the Battle of Mohács. A part of the estates was obtained by Ferenc I. Révay, one of the most significant family members, through the support of Ferdinand I in the war of succession against John Zápolya (Ján Zápoľský, János Szapolyai). The main family residences were Sklabina and Blatnica castles; both castles were located in the eastern half of the county Turiec [Turóc, Turz]. In addition to the basic family history, the author also studies Ferenc I. Révay's approach to reformation (his correspondence with Luther, the spread of Protestantism in the region of Turiec) in combination with the humanistic education provided for his sons by Catholics, due to career reasons (in Padua with support from the archbishop of Esztergom, Veszprém bishop and others), the content of the Révay library and its support for education at elementary school level, the financing of the publication of books and education, and the activity of Ferenc's grandson Peter Révay.

Keywords

Révay Family, Noble Court, Turiec, reformation, education

Bibliografická informácia

Klára Komorová : Šľachtický dvor Révaiovcov ako centrum vzdelanosti Turca. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorke zatiaľ nevložené


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici