TÉMA TÉMA

Untitled Document

Cesta od deklarovania zásad demokracie k ich naplneniu v spoločnosti je behom na dlhé trate. Zhodnotiť jej úspešnosť alebo neúspešnosť možno zväčša s odstupom desaťročí a niekedy to trvá aj dlhšie. Inšpiratívnym príkladom takejto cesty bola dvadsaťročná existencia medzivojnovej Československej republiky, ktorej prischlo označenie „ostrov demokracie". V porovnaní s okolitými krajinami ním nepochybne aj bola. Ako každé budovateľské úsilie, aj prenášanie demokratických a republikánskych ideí do života spoločnosti aj tu narážalo na veľa problémov plynúcich z rôznorodých vnútropolitických i medzinárodných príčin. Ak rozmeníme na drobné veľkú a rozsiahlu tému vzťahu demokracia – spoločnosť – politika, dopracujeme sa k viacerým čiastkovým otázkam. Ako sa obyvateľstvo na Slovensku zžívalo s režimom parlamentnej demokracie, s budovaním občianskej spoločnosti? Ako reagovalo na prenikanie štruktúr politických strán do občianskej sféry? Čo signalizovali zásadné zmeny v republike na jeseň 1938 v stave demokracie? Podnety na zamyslenie nad týmito, ako aj nad ďalšími otázkami súvisiacimi s nastolenou témou prináša aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2010: Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku
Zostavovatelia: Jaroslava Roguľová
Preklady do angličtiny: Matej Hanula
Obrázok na titulnej strane: Ján Halaša, Vysoká politika (1942)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Valerián Bystrický, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ľubica Kázmerová, Vladimír Krivý, Michal Kšiňan, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

OBSAH OBSAH

« Späť

Sedliacka jazda na Slovensku: zelené vojsko agrárnej strany, alebo jej prestížny klub?

Untitled Document
Matej Hanula
Summary

Matej Hanula: Peasant Cavalry in Slovakia: A Green Army of the Agrarian Party or a Prestigious Club?

Author deals with the place of Peasant Cavalry in Slovakia during the inter-war period. This significant organization was officially established in 1926 and belonged to the most successful and the most influential political party of the 1st Czechoslovak Republic – agrarian party. Author focuses on the position of Peasant Cavalry in the Slovak society, sources of its ideology and the problems it had been dealing with in Slovakia. He tries to answer the following question: was the party successful in its attempt to transform Peasant Cavalry into a mass organization as it was officially declared or was it a prestigious club for free time activities of wealthy citizens from the Slovak countryside. The goal of the party was to create mass organization for equestrian sport, horse breeding and in the 1930s also for premilitary and paramilitary education in the coordination with armed forces. The second function of the organization was to protect its members from the indoctrination with the ideologies of other political movements. The situation of Peasant Cavalry in Slovakia was much different from its position in the Czech lands. There were many obstacles for the expansion of the organization in Slovakia, most significantly the lack of finances among the party members. According to rules of the organization each member was responsible to use his own horse, harness and saddle and find money for tailoring of his uniform. Documents highlight dismal financial situation of local Peasant cavalries which was with few exceptions typical for the whole inter-war period. The number of members started to rise significantly only after it was decided that cycling would become one of the activities of the organization in 1933. Author points out that Slovak Peasant Cavalry was able to gain some autonomy from the Prague centre. As a result of this, there was some paradox in organization of agrarian party. Despite of its effort, the Slovak wing of the party was not able to achieve some sort of organizational autonomy on the party level till the end of the 1st Czechoslovak Republic. The paper shows that there was strict nationalism applied for the members of the organization. The membership was open only for Slovaks and Czechs and the members of the Hungarian party organization established in 1920s were not allowed to join Peasant Cavalry. Despite of the fact that Peasant cavalry did not become a mass organization in Slovakia, its contribution for the development and popularization of the equestrian sport in Slovakia was significant. It also improved some military skills of its members and helped to create positive attitude towards republic and its democratic regime.

Bibliografická informácia

Matej Hanula : Sedliacka jazda na Slovensku: zelené vojsko agrárnej strany, alebo jej prestížny klub?. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Matej Hanula, PhD. je vedeckým pracovníkom Historického ústavu SAV v Bratislave. Zaoberá sa dejinami slovenského agrárneho politického hnutia v prvej polovici 20. storočia. Publikoval monografiu Za roľníka, pôdu a republiku. Slovenskí agrárnici v prvom polčase 1. ČSR. (Bratislava, 2011). Je redaktorom časopisu História-revue. Z jeho bibliografie: Slovenskí agrárnici medzi zlučovacím zjazdom a parlamentnými voľbami v roku 1925. In Historický časopis : Historického ústavu SAV, 2010, roč. 58, č. 4, s. 633-658; Futbal na medzivojnovom Slovensku. In ROGUĽOVÁ, Jaroslava et al. Od osmičky k osmičke: premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938. Bratislava : Historický ústav SAV, 2009, s. 185-198. ISBN 978-80-970060-4-4. 


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)