TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Rodina v záverečnej etape "konečného riešenia židovskej otázky" na Slovensku

Untitled Document
Marián Karcol
Summary

Marián Karcol: The Family in the Closing Phase of the "Final Solution of the Jewish Question" in Slovakia

The aim of this paper, the heuristic base of which is formed mainly by archival documents and personal testimonies of witnesses, is to provide a closer view on the events in 1944 - 1945 and their impact on the family living within the borders of the-then Slovak state. It deals with families belonging to the majority population, but a special focus is on (especially) the family of the persecuted Jewish minority. A relatively peaceful period, in which this minority lived through in 1943 and 1944, was brought to an end when the Slovak state was occupied by the Nazi Germany determined to finally "solve" the Jewish question in Slovakia. Approximately 13,500 Jews were deported from the country in the new wave of transports, and several hundreds of them were murdered by the Nazis immediately in Slovakia. However, in comparison with the previous wave of deportations, now the Jews responded to the situation in an active way. They participated in the Slovak National Uprising and also tried to hide themselves from their persecutors. Owing to the substantial support received from the majority population about 11, 000 Jewish people could save their lives in the territory of Slovakia. In comparison with those Jews who survived concentration camps or those who lived in the areas incorporated into Hungary, this group contained not only parts of families – at least parents with their children – but also the whole family units.

Keywords

World War II, jewish question, Jews, Anti-semitism, Slovakia, deportations, strategies of survival

Bibliografická informácia

Marián Karcol : Rodina v záverečnej etape "konečného riešenia židovskej otázky" na Slovensku. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi (-ke) zatiaľ nevložené
ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE