TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Problém "vojenských žien" na príklade národných vojsk (československého, poľského a rumunského) na Sibíri v rokoch 1918 - 1920

Untitled Document
Jan Wiśniewski
Summary

Jan Wiśniewski: The Problem of "War Wives" as Exemplified by National Armies (Czechoslovak, Polish and Rumanian) in Siberia in 1918-1920

Atrocities committed in the Civil War in Russia in 1917-1920 had no parallel at that time. Both sides participating in the conflict, the Bolsheviks and "the Whites", led their operations in a way much different from the period war standards. Executions and pacifications of the citizens, committed both by the Red Army and soldiers of "the Whites", were the rule of the day. They war events caused famine and mass migration of the civilian population, attempting to find protection and help from the allied armies that took part in the intervention in Russia. The most numerous armies concentrated in Siberia and the Ural Mountains, dependent on the allied command, were constituted by the Czechoslovak, Polish and Rumanian soldiers. Russian women seeking shelter from famine, diseases and death with these soldiers did not hesitate to agree with humiliation, when decided to stay and live with them. The "war wives" – as they were called – frequently shared all hardship with their "protectors-soldiers" caused by their military service. Some of them got married with the troopers, in spite of the Czecho-Slovak or Polish headquarters' objections. Only some of these women were evacuated with the armies returning to Europe in 1919-1921.

Keywords

World War I, Russia, Siberia, soldiers, prisoners of war, national armies, "war wives", strategies of survival

Bibliografická informácia

Jan Wiśniewski : Problém "vojenských žien" na príklade národných vojsk (československého, poľského a rumunského) na Sibíri v rokoch 1918 - 1920. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr Jan Wiśniewski pôsobí na Univerzite Mikuláša Kopernika v Toruni (Poľsko). Špecializuje sa na medzivojnové dejiny so zameraním na vojenskú problematiku, vrátane problematiky národných vojsk v čase občianskej vojny v Rusku