TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Príspevok k poznaniu knižnice aristokratickej rodiny Stainlein-Saalenstein v Horných Semerovciach

Untitled Document
Helena Saktorová
Summary

Helena Saktorová: The Content of the Library of the Noble Family Stainlein-Saalenstein in Horné Semerovce

Based on a photocopy of an ex-libris, the study deals with the history of the lost noble library collection from Horné Semerovce (Felsőszemeréd). The design of the ex-libris and a brief history of each family whose coats of arms it contains – the Hellenbach family, the Stainlein-Saalenstein family, the Wilczek family and Almásy family are described. One after another, these related families lived in the manor house at Horné Semerovce (from the 18th century, today known as Wilczek manor), the architecture of which is also discussed here. The last owners Henrich Vilhelm Wilczek and his wife Anna, née Almásy, reorganized the library in 1917. It was destroyed during the World War II and the books suffered due to poor storage in farm buildings. Henrich Vilhelm did not survive the war, Anna was sentenced for collaboration with the fascists and her estate was confiscated. The last mention of the books from their collection was in 1948; currently, there is no known copy marked with its ex-libris. Therefore, the study is the first step in identifying the books from the library and whether they have preserved.

Keywords

nobility, Stainlein-Saalenstein family, Horné Semerovce, ex-libris

Bibliografická informácia

Helena Saktorová : Príspevok k poznaniu knižnice aristokratickej rodiny Stainlein-Saalenstein v Horných Semerovciach. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorke zatiaľ nevložené


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE